TIÊU ÂM CÔNG TRÌNH VIỆT THƯƠNG MUSIC SCHOOL
THIẾT KẾ & THI CÔNG PHÒNG LIVESTREAM EZVIZ
THIẾT KẾ & THI CÔNG STUDIO RAPPER 16 TYPH
TIÊU ÂM CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH MINDTAB STUDIO
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TRÀ MOON LOUNGE