TIÊU ÂM CÔNG TRÌNH VIỆT THƯƠNG MUSIC SCHOOL
THIẾT KẾ & THI CÔNG PHÒNG LIVESTREAM EZVIZ
THIẾT KẾ & THI CÔNG STUDIO RAPPER 16 TYPH
TIÊU ÂM CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH MINDTAB STUDIO
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TRÀ MOON LOUNGE
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KEY (MONSTAR) STUDIO
MS N. – RẠP CHIẾU PHIM GIA ĐÌNH
MR CƯỜNG - HOME STUDIO PHONG CÁCH THẦN BÍ
THIẾT KẾ PHÒNG THU 1BILION RECORDS